Døgninstitutioner Gentænkt

kr. 216 ex. moms

Bogen Døgninstittutioner Gentænkt tager udgangspunkt i Hvidovre Kommunes indsats med at nytænke vilkårerne for kommunens børn, unge og familier, der har brug for særlig støtte.

Bogen beskriver nøje de ændringer, kommunen og særligt de to døgninstitutioner, Hvidborg og Porten, har gennemgået.

Der redegøres for det teoretiske grundlag, der ligger til grund for forandringerne, som f.eks. ressourcebaseret pædagogik, løsningsfokuseret pædagogik, den narrative tilgang, positive afvigelser, mirakelspørgsmål, skalering og prøvehandlinger. 

Forfatterne opstiller desuden spørgsmål, der lægger op til refleksion hos læseren og som kan bruges i egen organisation. 

”Noget af det, der karakteriserer udsatte børn og unge-området i 2019 er bevægelse. Dels har en række reformer fra de sidste godt 10 år (kommunalreformen fra 2007, Barnets reform fra 2011 og ungdomskriminalitetsreformen 2018/2019) sat markante aftryk på rammer og indhold for den måde, vi anbringer på i Danmark – og for det værdisæt anbringelserne er baseret på. 

Dels har mange af områdets aktører – fra politikere, over embedsmænd og forskere til praksisfolk udvist stor opfindsomhed i bestræbelserne på både at forandre vilkårene for udsatte børn og unge og at udnytte ressourcerne mest effektivt.

Nu foreligger der en bog fra Hvidovre Kommune, som handler om en gentænkning af døgnanbringelsesindsatsen på de to døgninstitutioner, Hvidovre og Porten for hhv. børn og unge.” 

Fra efterskriftet af Henrik Kaustrup, konsulent i FADD – foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge.

SKU: 1904 Category:
Weight 344 kg
Dimensions 229 × 159 × 17 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Døgninstitutioner Gentænkt”

Your email address will not be published. Required fields are marked *