Sidsel Rønne Ackermann

Ansat som udviklingskonsulent i Center for Børn og Familier siden 2015. Har været projektleder på Hvidovre Kommunes omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats, et lokalt udviklingsarbejde og et partnerskab med Socialstyrelsen (og kommunerne Haderslev og Herning). Er uddannet to-fags kandidat fra RUC og KU i 2011, i psykologi og sociologi. Derudover efteruddannelse i både driftsledelse og projektledelse. 

Jeg er med til at skrive denne bog i kraft af min funktion som projektleder, hvor jeg har deltaget med fokus på ideudvikling, planlægning og gennemførelse af projektforløbet. Jeg er generelt optaget af udviklingsperspektivet og af at være med til at ”flytte” folk gennem det at skabe retning og mening. Denne proces har været enorm lærerig og inspirerende at være en del af. Derfor vil jeg gerne sige et stort tak til Andreas, Heidi og Mikala, for et godt og inspirerende samarbejde.