Katrine Copmann Abildgaard

Katrine Copmann Abildgaard er sociolog og evalueringskonsulent. 

Hun arbejder med at udvikle og gentænke evaluering og videnproduktion i organisationer, så der gennem mikroevalueringer og lokale cyklusser genereres relevant og brugbar viden ude i praksis, af praksis og for praksis. 

Katrine har stået for at opbygge evalueringskapaciteter og faglige vidensmiljøer på både dagtilbud- og skoleområdet, der har bidraget til øget kvalitet af pædagogiske læringsmiljøer og altid med sigte mod at skabe de bedste betingelser for børns trivsel, læring og udvikling. 

Læs mere om Katrine på https://agora.as/konsulentprofil-katrine