Søren Willert

Søren Willert er universitetsforankret praktiker. Hans praksiskendskab spænder over psykoterapi, proceskonsultation, supervision, coaching, aktionsforskning, akademisk vejledning og undervisning. 

I perioden 1968-2006 var Søren ansat ved Psykologisk Institut, Århus Universitet. Hans vigtigste bidrag som underviser bestod i på livsnær vis at introducere studerende til de tænke- og handlemåder, der er særegne for professionelle samarbejdsrelationer. 

Som forsker har han først og fremmest arbejdet med omsætning af praksis til teori gennem refleksion over egne handlinger. Århus-periodens sidste 20 år prægedes af Sørens tætte samarbejde med kollegaen Benedicte Madsen inden for rammen af Psykologisk Instituts Center for Systemudvikling.

Siden 2006 har Søren været ansat ved Ålborg Universitet (Institut for Læring og Filosofi), hvor han har bidraget med ideudvikling til og undervisning på masteruddannelser for erfarne organisationspraktikere (ledere og konsulenter).