Heidi Larsen

Siden 2016 ansat som leder af Hvidovre Ungecenter, som har døgntilbud på Porten samt andre forebyggende og hjemmebaserede tilbud til unge og familier. Uddannet socialformidler og har efteruddannelse bl.a. i diplom i ledelse, løsningsfokuseret behandling, FIT og mentalisering for sårbar gravide og forældre. 

Jeg er optaget af den unikke rejse, som jeg sammen med personalet på Porten har haft i forbindelse med omlægning af hele mindset for anbringelse af de unge. Porten har arbejdet målrettet på, at de unge skal have de bedste muligheder for at blive anbragt på en måde, hvor de oplever fortsat at være inkluderet i deres familie og netværk i deres nærmiljø. Jeg tror på, at vi med vores omlægning har skabt nye muligheder for at genskabe bæredygtige og stærke familiebånd, som de unge vil have gavn af resten af deres liv.

Disse forandringer er skabt i tæt samarbejde med andre aktører som bl.a. familierådgiverne, Sporet, PPR og mange andre. En særlig tak til Andreas, Mikala og Sidsel samt medarbejderne på Porten som har været dedikeret og modige.