Den Videnproducerende skole

Bogen tager afsæt i projekt Den videnproducerende skole, der var et fælles skoleudviklingsprojekt mellem 7 kommuner. 

De indsamlede projekterfaringer tydeliggør, hvordan skoler og skoleforvaltninger kan profitere af at invitere medarbejdere ind i en systematisk og målrettet videnproducerende praksisform. De deltagende skoler og kommuner har således mødt reformkravene ved at organisere sig som videnproducerende organisationer. 

Der er blevet arbejdet ud fra devisen, at når de fagprofessionelle arbejder med videnproduktion på egen skole, sker der samtidig en styrkelse af såvel undervisningskvalitet som af faglig kompetenceudvikling.

Frem for at hente viden og kompetencer udefra gennem kurser og konsulentbidrag, der erfaringsmæssigt er vanskelige at indarbejde i arbejdshverdagen, blev der i projektet arbejdet internt på skolerne med at producere og anvende lokal viden med sigte på udvikling af praksis.

Bogen giver indblik i måder, hvorpå organisationer kan arbejde videnproducerende og gennemgår metoder som prøvehandlinger, positive afvigelse og prototyper.

Forfatter

Andreas Granhof Juhl, Søren Willert, Katrine Copmann Abildgaard & Tobias Berggren Jensen

Udgivelsesdato

15-20-2019

Pris

300 kr.

ISBN

9788797050743

Køb den her