Andreas Granhof Juhl

Organisationspsykolog (cand. psych.) og erhvervs-PhD i organisations-udvikling og konsultation fra University of Bedfordshire i England færdiggjort i 2011. 

Andreas har i særlig grad specialiseret sig i ressourcebaserede tilgange (Appreciative Inquiry og Positiv psykologi), selvorganisering (Teal organisationer) og organisationers evne til at integrere og profitere af modsatrettede krav (Paradokser).

Arbejdsmæssigt er Andreas adjungeret lektor ved Aarhus universitet og research supervisor ved University of Bedfordshire. Derudover er Andreas direktør i Granhof Juhl ApS, hvor han arbejder med organisationsforandringer, udvikling af medarbejder- og lederteam samt udvikling af interne HR og konsulentfunktioner. Andreas er også del af konsulentvirksomheden AGORA og IT-virksomheden Ovam.